fredag 23. oktober 2020

Språkopplæring med litteratur (2020)

Det er rettet oppmerksomhet rundt representativitet og "speiling" høsten 2020. Både fra "black lives matter" til ulike saker og seminarer. Et av seminarene var Barnebokinstituttets (se egen sak). I tillegg er det skrevet ulike fagartikler og kronikker.

Emosjonell og dialogisk lesing


Veronica Salinas skriver om norskopplæring og det emosjonelle språket. Hun beskriver hvordan faktisk litteratur kan brukes i norskopplæring. Dette inkluderer en beskrivelse av hva som ligger i dialogisk opplæring. Praktiske erfaringer med språkkafeer og forskningen på OsloMet 2020 om digitale språkkafeer.

Copyright: nestorkurs.com

Mediering og mediert kunnskap

Læring om språk, samfunn og digitale ferdigheter henger sammen. Dette ble belyst og drøftet under Kompetanse Norges webinar om den nye læreplanen for voksne innvandrere. Læreplanen blir justert etter den nye introduksjonsloven.
Målet er at mye av materiell, eksempler og digital støtte skal være på plass fra august 2021.


Kilder

Kompetanse Norge (2020). Ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for for voksne innvandrere.
https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/ny-lareplan-i-norsk-og-samfunnskunnskap-for-voksne-innvandrere/

Nerland, E. (17. oktober 2020). Når litteraturen ikke gjenspeiler samfunnet.
https://radionova.no//2020/10/17/N%C3%A5r-litteraturen-ikke-gjenspeiler-samfunnet

Rogne, V. (20. oktober 2020). Kritiserer blendahvite forlag
https://bok365.no/artikkel/kritiserer-blendahvite-forlag/

Salinas, V. (19. oktober 2020). Språkundervisningen må utvides: bør også omfatte et emosjonelt språk
https://www.utrop.no/plenum/ytringer/230740/


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar