tirsdag 13. oktober 2020

"En som ligner meg" - å kjenne seg hjemme i barnelitteraturen (2020)

Ti norske offentlige personer ble nylig spurt om hvilken bok som hadde betydd mest for dem i oppveksten*. Det var mye "gammalt" som gikk igjen.
Hva vil den neste generasjonen møte av "litteratur"? Musikk, film, spill i samspill eller ikke med den tradisjonelle litteraturen? Og hva med representativitet og gjenkjennelse for for barn og unge anno 2020? Noe som skaper en form for gjenklang og som "gir mat til sjelen". Odumosus foredrag vil drøfte hvordan litteratur møter den oppvoksende slekt.

Hvordan kan flerkulturelle barn og unge føle inkludering gjennom litteratur og kultur?

Nordisk seminar arrangert av Norsk barnebokinstitutt. Følg hele eller deler av seminaret 13. oktober 2020 via strømming (kl 10:30-16:15):
https://barnebokinstituttet.no/arrangement/a-kjenne-seg-hjemme-i-barnelitteraturen/

Innledende foredrag ved Temi Odumosu (Malmø universitet, kunsthistoriker):

10.45–11.45: To feel at home in children’s literature?
What will it take to make multicultural children feel that Norwegian children’s literature is their own? How inclusive is the Nordic children’s literature scene? And in what ways can we encourage diverse artists to contribute their creativity, wisdom, and voices into literature for children and young adults?

©Scanpix. Norsk SF Vg1, tekst og identitet

Demokrati og medvirkning i den nye læreplanen

Å delta i samfunnet innebærer å respektere og slutte opp om grunnleggende demokratiske verdier som gjensidig respekt, toleranse, den enkeltes tros- og ytringsfrihet og frie valg (kap 1.6).
Å finne gjenkjennelse gjennom litteratur og andre kunstformer og -uttrykk kan bygge god selvfølelse. Dette er også omtalt i "Å møtes gjennom litteraturen" med referanse til Marta Nussbaum.


Kilder

*Danielsen, D. & Øvergård, M. (18. august 2020). Ti kjendiser om barneboken som aldri går i "glemmeboken". NB, bak betalingsmur (spør om tilgang).
https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/i/pLJWGW/ti-kjendiser-om-barneboken-de-aldri-glemmer

Naveen, N. (2017). Må utenforskap alltid være definerende for hovedpersonen i ungdomsromaner? I: Periskop.no. Hentet 13.10.2020.
http://www.periskop.no/ma-utenforskap-alltid-vaere-definerende-hovedpersonen-ungdomsromaner/

Utdanningsdirektoratet (2020). Opplærings verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Opplæringens verdigrunnlag: 1.6 Demokrati og medvirkning. Hentet 12.10.20.
 https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/opplaringens-verdigrunnlag/1.6-demokrati-og-medvirkning/


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar