tirsdag 20. mai 2014

Innvandrerungdom og mediebruk: Norsk-somalisk ungdom i en global medieverden (2014)

Av: Øyvind Økland (red.)

Stereotypisk om Somalia

Norsk-somaliske ungdommer i Kristiansand mener at norske medier tegner et unyansert og negativt bilde av Somalia og somaliere. De etterlyser evnen til å se Somalia som noe mer enn et pirat- og terroristland.

Selv følger ungdommene nyhetsbildet i gjennom både norske og utenlandske medier, blant annet somaliske og diaspora-somaliske nettaviser og tv-stasjoner. Ungdommene påpeker at disse kildene er tilgjengelige også for norske journalister, som kan bruke dem for å gi en mer presis dekning av forholdene i landet.

Dette er noen av funnene fra prosjektet som blir oppsummert i denne boka. Den bygger blant annet på fokusgrupper og dybdeintervjuer med norsk-somalisk ungdom i Kristiansand, og en innholdsanalyse av journalistikken i avisa Fædrelandsvennen.

Kriminelle og hjelpetrengende

I kapitlet om Fædrelandsvennens dekning viser Hilde Kristin Dahlstrøm at Somalia og somaliske innvandrere først og fremst blir framstilt som kriminelle og hjelpetrengende. Denne skjevfordelingen er sterkere enn den som ble påvist i en tilsvarende undersøkelse av innvandrere i mediene fra 2005 (Lindstad og Fjeldstad 2005). Kapittelforfatteren påpeker at det negative fokuset kan begrunnes i at det først og fremst er saker med negativt fortegn som har nyhetsinteresse.

Boka finner du i BIBSYS


Andre ressurser

Lindstad, Merete og Øivind Fjeldstad (2005). Av utenlandsk opprinnelse: nye nordmenn i avisspaltene

Nettmedier på somali:
UniversalTV
Hiiraan.com
SomaliNet

Heritage Institute for Policy Studies
Uavhengig forskningsinstitutt i Mogadishu

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar