mandag 12. mai 2014

Syn på språk og vurdering av studenter med norsk som andrespråk

av: Marit Kanstad
I: Norsk pedagogisk tidsskrift, (2013), nr. 4-5

Førskolelærere og norskspråklig kompetanse

Rekruttering av førskolelærere med flerkulturell bakgrunn har lenge vært et statlig mål. I førskolelæreryrket er det å beherske norsk viktig fordi det er barnehagens fellesspråk. Kulturelt mangfold innebærer ofte også språklig mangfold, og dette kan skape utfordringer. Rammeplan for førskolelærerutdanning er klar på at det skal stilles krav til studenters norskspråklige kompetanse, både skriftlig og muntlig. Denne artikkelen drøfter hvordan ulike syn på språk kan ha betydning for kravet til norskspråklig kompetanse.

Om forfatteren

Marit Kanstad er høgskolelektor ved Dronning Mauds minne høgskole for barnehagelærerutdanning, seksjon for pedagogikk. Bakgrunnen for artikkelen er hennes erfaringer fra arbeid med økt rekruttering og gjennomstrømming av studenter med norsk som andrespråk i førskolelærerutdanning. 

Artikkel i fulltekst (krever tilgang)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar