mandag 30. mars 2020

Utsatte barn og under - og mobilisering i krisetider (2020)

Norge stengte skoler, barnehager, bibliotek og andre offentlige kontorer 12. mars 2020. I samme stund var det flere som ropte varsku: Dette setter mange barn og unge i ekstra fare.

MR'er forble på vakt!

IMDi har en særs viktig førstelinjetjeneste ved minoritetsrådgiverne. Fra slutten av 2019 teller de 49 stykker rundt om i landet. Deres rolle er nå enda mer verdifull og viktig. Allerede 15. mars målbar MR i Skien, Marjan Farahmand, om utsatte barn og unge i avisa Varden*.
Flere andre, som Barneombudet, har siden påpekt dette. Onsdag 25. mars kom det nasjonale løftet: Flere barn skal få komme på skolen fra 30. mars. Hvis behovet blir varslet, skal skolene finne løsninger.

Andre frisoner - bibliotekene

Møteplassen folkebibliotek ble også stengt. Dette rammer bredt i alle samfunnslag.
Willioson
Men naturlig nok slår det hardest ut for dem som trenger det mest.
Nasjonalbiblioteket og noen store forlag har sørget for utvidede digitale tilbud. Noen (mindre) steder kjører bibliotekansatte ut "take-away". Dette hjelper for dem som kan bruke det. Alt det andre som bare den fysiske møteplassen gir, må nå vente.
Det er stor aktivitet rundt om i kommunene. Bibliotekansatte jobber i krisestaber alt fra å bistå med innhenting av smittevernutstyr, besvaring av koronatelefoner og andre beredskapsoppgaver. Honnør til kommunene som bruker kompetente folk på denne måten.

Frivillige også på vakt - kommunen og støttespillere

Fra 26.-29. mars har det mobiliseringen fra sivilsamfunnet (frivilligheten) skutt fart. Norske Kvinners sanitetsforening (NKS) bidrar med helsefaglige folk inn i kommuners koronatelefoner. Flere andre mobiliserer for dem som trenger informasjon på ulike språk. Bydelsmor.no er et av dem, der de også bemanner telefoner. IMDi har laget en "koronaside".
IMDi har også sendt ut et brev til alle frivillige organisasjoner. For at vi nasjonalt skal klare å nå ut til så mange grupper som mulig.

- Grete Herlofson (generalsekretær i NKS) sier i Kommunal rapport 26. mars: "- Vi ser at de  kommunene som har en aktiv frivilligpolitikk er flinkere til å samarbeide og er mer gjennomtenkte i de ulike rollene. Læringen i dette er at der det er god kontakt fra før, fungerer det best."


*https://www.varden.no/nyheter/bekymret-for-utsatte-barn-for-mange-er-skolen-et-fristed-vekk-fra-vanskelige-ting-som-skjer-hjem/ (Retriever/innlogging Varden)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar