mandag 25. august 2014

Å leve uten identitet (2014)

av: Hege Aakre
for Innvandringsgruppa hos Juss-Buss.
I: Kritisk juss, (2014), nr. 1. S. 52-57


Hege Aakre - Hege Aakre i Juss-Buss mener det ikke er behov for egne utlendingsfengsler. - Foto: Privat /
Hege Aakre, Juss-Buss, foto: privat/NRK Hed/Opp

Identitetstvil gir grunnlag for avslag på opphold eller en begrenset tillatelse.

Aakre understreker at kravene ikke kan være så strenge at ingenting kan fjerne en oppstått identitetstvil. Slik det er i dag øker gruppen med begrenset oppholdstillatelse for hvert år (se også FAFO-rapport "Lovlig med forbehold").

Det paradoksale blir at utlendingsrettslige regler motvirker integrering. Hun foreslår at det burde finnes ordninger som gir flyktninger uten dokumentert identitet eller begrensede tillatelser muligheter til å delta i samfunnet; lære norsk, opprette en bankkonto.

En mulig ordning er å automatisere oppheving av begrensningene i tillatelsen etter et visst antall år i Norge. Juss-Buss håper det er nok politisk vilje for å endre de intregreringshemmende reglene om begrensede tillatelser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar