onsdag 2. desember 2020

Kjønnsbasert vold mot kvinner - tema (2020)

Plakat 16days.no
Koronapandemien har gjort det verre for mange som ble mer låst til hjemmet. Tematikken ble derfor viet ekstra oppmerksomhet i år alt fra FN (UN women) til ulike land og organisasjoner.
I Norge var det ulike organisasjoner aktive i forkant og vier saken ekstra oppmerksomhet nasjonalt og regionalt i 16 dager (25.11.-14.12.).


IMDi har i flere år jobbet med ulike aspekter ved negativ sosial kontroll og har et korps med minoritetsrådgivere ute på skoler i hele landet. I tillegg har vi integreringsrådgivere ved ambassadene i Amman, Ankara, Islamabad og Nairobi


Litteraturtips til bibliotekene (skjønnlitterært/dokumentarisk)


Min vei til frihet / Ayoub, Laial Janet

Å samle solstråler fra Mosul til Drammen / Hamed, Rahma

Ut i skyggene – den lange veien mot likestilling for innvandrerkvinner / Shazia, Majid

Slipp meg fri: om terapien etter seksuelle overgrep og vold / Kjos, Angelica

Milk and honey / Kaur, Rupi

I know why the caged bird sings / Maya Angelou

Den siste jenta / Murad, Nadia

Kvinner og makt – et manifest / Beard, Mary

Brev til en ufødt datter: om frihet, sex og søsterskap / Bitsch, Anne

En eller to eller hundrevis av søstre - dikt om kvinner og kvinnekamp / Kasin Lerstand, Amalie


Kilder


Andersson, B. (17.11.2020). Nytt feministisk kulturhus med bokhandel i Oslo

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar