Fagmøter IMDi

Informasjon, lenker og tekst om IMDis egne fagmøter i 2019. Disse korte seminarene er til felles faglig påfyll for ansatte. Opptakene vil kun ligge på Digsam (for internt bruk).

03. september:
Nordisk samarbeid om sysselsetting

18. juni:
Fylkeskommunene som samfunnsutvikler ved Gro Sandkjær Hanssen NIBR OsloMet

21. mai:
Påvirker innvandring holdningen til velferdsstaten?

30. april:
Fører introduksjonsprogrammet til varig sysselsetting?

09. april:
Livsoppholdsutvalget ved Oddbjørn Raaum

19. mars:
Språk i Norge: en språkodysse av Pål Kristian Eriksen (Språkrådet)

26. februar:
Etterkommere av innvandrere ved Arnfinn H. Midtbøen ISF

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar