fredag 16. desember 2011

Integrering er informasjon (2011)

Av: Elizabeth Paradiso Urassa

Boken behandler spørsmål om innvandrerkvinner og samfunnsdeltakelse. Den er basert på kvalitative samtaler og tar for seg utfordringer innvandrerkvinner fra ikke-vestlige land opplever i sine familier og i samfunnet for øvrig. Den er beregnet på den som er gift med ei innvandrerkvinne, og dem som arbeider med innvandrings- og integreringssaker.

Boken viser konkrete eksempler på hva giftemål og familieinnvandring betyr for individ og samfunn, om hindre i hjemmesituasjon som umuliggjør deltakelse på norskkurs og arbeidsliv, hvor viktig familien er som samfunnsinstitusjon og at det er et felles anliggende at familier skal fungere. Kapittel åtte gir en samling råd til ulike instanser fra myndigheter, veileder og fagfolk, ektefeller, menn, kvinner og svigerforeldre.


Foto: Elizabeth Paradiso Urassa


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar